Wydana w 2011 roku publikacja Marianna Sankiewicz  Dała nam skrzydła ... dostępna jest już w pliku pdf.

 

 

 

 

 

Zeskanuj kod i czytaj!

Zjazd Absolwentów 1970 roku z okazji 50-lecia dyplomu!

Absolwenci z rocznika 1965-70 spotkają się na zjeździe z okazji 50-lecia otrzymania dyplomów, który  odbędzie się 15 i 16 września 2020 roku.
Część oficjalna w dniu 15 września br. rozpocznie się godz 10.30 w Audytorium im. Marianny Sankiewicz w budynku WETI A.

W zjeździe, wg wstępnych informacji organizatorów  weżmie udział ok. 50. absolwentów. Szczegóły wydarzenia podane zostaną wkrótce.
 
===============================================================================================
 
 

Senat PG na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 roku jednogłośnie podjął uchwalę o upamiętnieniu Marianny Sankiewicz.

"Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie §10 ust. 1 Statutu wyraża zgodę na nadanie imienia  doc. Marianny Sankiewicz audytorium 2 EA w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i umieszczenie tablicy upamiętniającej oraz jej rzeźby podarowanej przez absolwentów Wydziału przed wejściem do audytorium zgodnie
z przedstawioną koncepcją."

Tak prezentuje się zrealizowana  koncepcja.

 

 

Odsłonięcie tablicy nastąpiło 22 października 2019 r.  na specjalnym otwartym posiedzeniu Rady Wydziału ETI.

Rejestracja wydarzenia do obejrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.: K. Krzempek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

 

    Zapraszamy!

Spotkanie odbywają sie zawsze w ostatni wtorek miesąca o godz. 17.05-19.00

Zobacz na Forum Electronicum.

Uwaga: PARKING!
Zgodnie z zasadami obowiązującymi na PG parking dla gości dostępny jest przy ulicy Fiszera.

 


Elektroniczna Księga Absolwentów PG

Dla sprawnego i wygodnego sposobu komunikacji  wydziału ze wszystkimi absolwentami oraz pomiędzy samymi absolwentami uruchomiony został system EKA, który przede wszystkim ma być ułatwieniam w kontaktach wzajemnych dla samych zainteresowanych.
System EKA to system bazy danych administrowany przez służby techniczne wydziału i uczelni, spełniający wymogi bezpieczeństwa zgromadzonych i przechowywanych informacji.

Dzięki systemowi EKA wszyscy absolwenci wydziału ETI mogą porozumiewać się ze sobą i otrzymywać aktualne informacje z życia uczelni, a wydział może łatwo kontaktować się z każdym zarejestrowanym absolwentem. Zarejestrowany użytkownik EKA będzie także otrzymywać zaproszenia i informacje specjalne przeznaczone dla absolwentów ETI.

 

Link do systemu    znajdziesz także poniżej wśród krążących ikon.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i statutem Politechniki Gdańskiej zarejestrowana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską swoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb związanych z Elektroniczną Księgą Absolwentów oraz na przesyłanie drogą elektroniczną informacji z Politechniki Gdańskiej dotyczących ważnych wydarzeń w życiu uczelni i możliwości uczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych i zamierzeniach edukacyjnych Uczelni (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002 r. nr 144, poz. 1204). Podanie danych i zgoda są dobrowolne, a Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk jest administratorem ww. danych, do których zarejestrowana osoba ma prawo wglądu i prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia poprzez stosowny wniosek skierowany na adres administratora wydziału: eka.weti@pg.edu.pl.

 

 

=============================================================

             Jubileusz Wydziału ETI                        

 

W 2017 roku wydział obchodził 65. lecie swego istnienia.
Jednym z wydarzeń obchodów był  Dzień Absolwenta ETI Politechniki Gdańskiej. Była to ostatnuia sobota maja, 27 maja 2017 roku.
Na zakończenie dnia uczestnicy spędzili wspólne chwile na PIKNIKU ETI we Wróblówce.

Krótki opis tego dnia podajemy w aktualnościach, a wkrótce opublikujemy serwis zdjęciowy.


Strona Jubileuszu 65 lat WETI