Akademia ETI to zajęcia z informatyki (a także z technologii pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej) dla uczniów szkół średnich Pomorza prowadzone przez nauczycieli akademickich (ewentualnie przez doktorantów i studentów) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Inauguracja Akademii ETI nastąpiła 6 listopada 2008 r. nawiązaniem przez Wydział ETI współpracy z dwoma liceami ogólnokształcącymi Gdańska.

 

Oferta Akademii ETI kierowana jest do szkół średnich. Obecnie w Akademii ETI uczestniczy ponad dwadzieścia szkół średnich. Szkoły średnie zainteresowane przystąpieniem do Akademii ETI mogą w celu nawiązania współpracy kontaktować się z koordynatorem Akademii ETI. Przystąpienie do Akademii ETI następuje poprzez podpisanie porozumienia o objęciu patronatem naukowym i dydaktycznym między szkołą i Politechniką Gdańską oraz porozumienia o współpracy między szkołą i Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

 

W ramach Akademii ETI przeprowadzane są raz w roku (na jego początku) Igrzyska Akademii ETI. Jest to bezpłatny konkurs informatyczny organizowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dla uczniów szkół średnich Pomorza. Pierwsza edycja odbyła się w sobotę 21 stycznia 2012 r., druga edycja — w sobotę 2 lutego 2013 r., trzecia edycja — w sobotę 8 lutego 2014 r., czwarta edycja — w sobotę 21 lutego 2015 r., piąta edycja — w sobotę 30 stycznia 2016 r., szósta edycja — w sobotę 11 lutego 2017 r., siódma edycja — w sobotę 17 lutego 2018 r., ósma edycja — w sobotę 2 lutego 2019 r., dziewiąta edycja — w sobotę 15 lutego 2020 r., dziesiąta edycja — w sobotę 6 marca 2021 r.