Wydział ETI posiada pozytywne oceny jakości kształcenia na kierunkach: automatyka i robotyka (2019 r.), informatyka (2019 r. ) elektronika i telekomunikacja (2019 r.) oraz inżynierii biomedycznej (2019) na poziomie studiów I i II stopnia, wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną.


W 2012 r. PKA przeprowadziła ocenę instytucjonalną Wydziału i również wydała ocenę pozytywną.

 

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) dnia 24.04.2015 r. udzieliła akredytacji kierunkowi Informatyka prowadzonemu na naszym Wydziale.

Otrzymaliśmy  certyfikaty dla studiów I stopnia i dla studiów II stopnia.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała w marcu i w maju 2019 roku ocen programowaych na kierunkach: "elektronika i telekomunikacja", "inżynieria biomedyczna", "automatyka i robotyka" oraz "informatyka" prowadzonych na WETI.

Przedstawiamy przedłożone Polskiej Komisji Akredytacyjnej raporty samooceny dla tych kierunków:

- elektronika i telekomunikacja

- inżynieria biomedyczna

- automatyka i robotyka

- informatyka