Nieinwazyjne badania krwi spektroskopią Ramana

Zespół dr Maciej Wróbel, prof. Janusz Smulko we współpracy z zespołem prof. Ishana Barmana (Johns Hopkins University, Baltimore, USA) opublikował w czasopismie Biosensors and Bioelectronics (IF=10.257) pracę Utilizing pulse dynamics for non-invasive Raman spectroscopy of blood analytes (180, 15 May 2021, 113115; https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113115) pokazującą możliwości bezinwazyjnego określania stężenia glukozy oraz potencjalnie innych składników krwi za pomocą spektroskopii Ramana. Metoda wykorzystuje oryginalny algorytm przetwarzania rejestrowanych widm Ramana, zaproponowany w Politechnice Gdańskiej (Pat. 235367). Jest wynikiem wieloletniej współpracy z zespołem z Johns Hopkins University.

Załączone pliki