Światowy Ranking Naukowców oraz Ewaluacja

Światowy Ranking Naukowców TOP 2%

Ranking utworzono w oparciu o bazę Scopus. Dokonano analizy we wszystkich dyscyplinach i dla każdej z dyscyplin stworzono bazę TOP 2%. Na liście najczęściej cytowanych w swojej dyscyplinie naukowców na świecie znalazło się 22 profesorów z Politechniki Gdańskiej. Wśród nich znajduje się 5 profesorów z Wydziału ETI: prof. Sławomir Kozieł, prof. Janusz Smulko, prof. Maciej Niedźwiecki, prof. Michał Mrozowski, prof. Piotr Jasiński oraz dr inż. Marek Makowski. Gratulujemy! Lista pracowników PG w tym rankingu jest pokazana tutaj.

Katedry TOP 20 w latach 2019-2020

W ostatnich tygodniach została przeprowadzona analiza efektywności publikacyjnej Uczelni. Analizy dokonano za dwa okresy: lata 2017-2018 oraz 2019-2020.  Więcej tutaj.

Władze Politechniki Gdańskiej gratulują pracownikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Wśród najlepszych 20 katedr Uczelni znalazły się katedry naszego Wydziału: Katedra Systemów Automatyki oraz Katedra Systemów Mikroelektronicznych. Gratulujemy!  Statystyki można znaleźć tutaj