Nowy regulamin oceny nauczycieli akademickich

Opublikowany został nowy regulamin oceny nauczycieli akademickich. Szczegółowe kryteria oceny poszczególnych grup nauczycieli zawarte są w Zarządzeniu Rektora PG nr 6/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

 

Aktualność na stronie uczelni.