WETI z oceną A+

WETI z oceną A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Jednostki naukowe były oceniane w ustalonych przez KEJN grupach wspólnej oceny składających się z jednostek tego samego rodzaju i działających w zbliżonych dziedzinach nauki. Ta ocena, to znakomity rezultat dla Politechniki Gdańskiej – dwa wydziały otrzymały kategorię A+, a pięć wydziałów kategorię A.
Najwyższą kategorią A+, świadczącą o wiodącym poziomie w skali całego kraju, wyróżniony został Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i Wydział Chemiczny.

Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017