Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest projektem ogólnopolskim. Celem jest szkolenie nauczycieli szkół podstawowych i średnich, tak aby mogli poprowadzić kółka informatyczne w swoich szkołach w taki sposób, by uczestniczący w nich uczniowie zdobywali dobre miejsca na olimpiadach i konkurach informatycznych. W projekcie bierze udział pięć uczelni technicznych, w tym Politechnika Gdańska, oraz dwa stowarzyszenia i jedna fundacja. Projekt jest kierowany przez Politechnikę Łódzką. Więcej informacji, w tym jak wziąć udział w projekcie, można znaleźć na stronie internetowej Centrum Mistrzostwa Informatycznego.