Koordynator na Wydziale ETI:
dr inż. Anna Bobkowska
e-mail: annab@eti.pg.edu.pl

 

Osoba kontaktowa w dziekanacie:
mgr inż. Agnieszka Urbańska, NE 145
e-mail: agnieszka.urbanska@pg.edu.pl

 

* * * Terminy zgłoszeń * * *

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze zimowym lub na cały rok akademicki: 12 kwietnia 2021

Termin zgłoszeń na wyjazd na studia w semestrze letnim: 10 listopada 2021

W przypadku wczesnych terminów składania podań na uczelni partnerskiej - proszę przesłać zgłoszenie przynajmniej 2 tygodnie przed terminem składania podań z informacją o tym terminie w uwagach na zgłoszeniu.

 

Zgłoszenia na wyjazd na praktyki: do 15 czerwca 2021
Kwalifikacja w miarę dostępnych środków finansowych.

 

W środę  24.03.2021 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad wymiany i kwalifikacji do udziału w programach wymiany międzynarodowej.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego 24.03.2021

 

Strony internetowe powiązane z programami wymiany międzynarodowej: