Historia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki


datuje się od 1952 roku, w którym z Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej wyłoniono nowy Wydział, nazwany Wydziałem Łączności. Składający się początkowo z sześciu katedr Wydział Łączności szybko się rozwijał; w 1957 roku funkcjonowało na nim już 9 katedr.

W 1966 roku Wydział Łączności przemianowano na Wydział Elektroniki, zaś w 1969 roku dokonano gruntownej reorganizacji Wydziału Elektroniki, zastępując strukturę katedralną strukturą instytutową, którą tworzyły:

  • Instytut Cybernetyki Technicznej, przemianowany w 1970 roku na Instytut Informatyki,
  • Instytut Technologii Elektronicznej,
  • Instytut Telekomunikacji

z jedenastoma zakładami naukowo-dydaktycznymi w tych trzech instytutach łącznie.

W 1992 roku Wydział powrócił do struktury katedralnej; w miejsce trzech instytutów powołano 17 katedr. Ostatnia z istotnych zmian, zanotowana w historii Wydziału, dokonana została w 1996 roku. Od tego czasu Wydział nosi obecną nazwę: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Od roku akademickiego 1969/70, w którym liczba studiujących na Wydziale przekroczyła 1400, Wydział jest nieprzerwanie największym wśród wydziałów Politechniki Gdańskiej. Aktualna liczba studiujących na Wydziale sięga 3000. Liczba wydanych dyplomów magisterskich przekroczyła 7000; dyplomów inżynierskich wydano około 1700, stopień doktora nauk technicznych uzyskało ponad 320 osób, zaś stopień doktora habilitowanego ponad 50 osób.

Od 1972 roku Wydział w całości mieści się w Gdańsku Wrzeszczu, w gmachu przy ulicy Siedlickiej 3, noszącym tradycyjną nazwę Gmachu Elektroniki.

55-lecie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

60-lecie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej