I Igrzyska Akademii ETI — rok szkolny 2011/2012

W sobotę 21 stycznia 2012 r. odbyły się pierwsze Igrzyska Akademii ETI zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką wśród młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W Igrzyskach uczestniczyło 33 uczniów reprezentujących 12 szkół województwa pomorskiego. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu czterech zadań informatycznych w ciągu czterech godzin trwania Igrzysk.

Igrzyska Akademii ETI wygrał uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Grzegorz Araminowicz, dystansując pozostałych uczestników wynikiem 95,6%. Drugie miejsce zajął uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach Michał Szutenberg, który rezultatem 80,8% jako jedyny zbliżył się do wyniku zwycięzcy. Trzecie miejsca zajęli ex aequo dwaj uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku: Wojciech Żółtowski i Piotr Gawroński z wynikami ponadsześćdziesięcioprocentowymi. Ponad 20% zadań rozwiązali ponadto uczniowie I LO w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, VI LO w Gdyni oraz I i V LO w Gdańsku.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali w nagrodę roczne stypendia Dziekana Wydziału ETI PG, które będą mogli odebrać po swoich egzaminach maturalnych, o ile tylko wybiorą studia na Wydziale ETI PG. Stypendia te wynoszą od 300 zł (3. miejsce) do 600 zł (1. miejsce) miesięcznie, wypłacane przez cały 1. rok studiów.

Wyniki

Wręczenie dyplomów laureatom odbyło się podczas uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału ETI PG w piątek 17 lutego 2012 r.

 
Laureaci Igrzysk w otoczeniu władz Uczelni i Wydziału - od lewej Dziekan Wydziału ETI PG prof. Krzysztof Goczyła, Grzegorz Araminowicz z I LO w Gdańsku (I miejsce), Piotr Gawroński z V LO w Gdańsku (III miejsce ex aequo) i Michał Szutenberg z I LO w Kartuzach (II miejsce) oraz Rektor PG prof. Henryk Krawczyk (fot. Krzysztof Krzempek).

  
Rektor PG prof. Henryk Krawczyk (na obu zdjęciach po lewej) gratuluje laureatom (na obu zdjęciach kolejno licząc od lewej) Grzegorzowi Araminowiczowi z I LO w Gdańsku (I miejsce), Piotrowi Gawrońskiemu z V LO w Gdańsku (III miejsce ex aequo) i Michałowi Szutenbergowi z I LO w Kartuzach (II miejsce). Drugi zdobywca III miejsca Wojciech Żółtowski z V LO w Gdańsku i zdobywca V miejsca Jakub Trzebiatowski z I LO w Starogardzie Gdańskim niestety nie uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród (fot. Krzysztof Krzempek).

  
Dyplom z rąk Dziekana Wydziału ETI PG prof. Krzysztofa Goczyły odbierają Michał August, uczeń Technikum nr 4 z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku (zdjęcie po lewej) oraz Kacper Dębowski, uczeń VI LO w Gdyni (zdjęcie po prawej). Obaj zajęli VI miejsce ex aequo (fot. Krzysztof Krzempek).