II Igrzyska Akademii ETI — rok szkolny 2012/2013

W sobotę 2 lutego 2013 r. odbyły się drugie Igrzyska Akademii ETI zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką wśród młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W Igrzyskach uczestniczyło 15 uczniów reprezentujących 7 szkół województwa pomorskiego. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu pięciu zadań informatycznych w ciągu czterech godzin trwania Igrzysk.

Igrzyska Akademii ETI 2013 wygrał uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Łukasz Dudziak, dystansując pozostałych uczestników wynikiem 79,1%. Drugie miejsce zajął również uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Piotr Gawroński, który rezultatem 50,2% jako jedyny zbliżył się do wyniku zwycięzcy. Trzecie miejsca zajęli ex aequo dwaj uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku: Piotr Sokołowski i Grzegorz Araminowicz z wynikami ponadczterdziestoprocentowymi. Ponad 20% zadań rozwiązali ponadto Adrian Akerman z UKLO w Tczewie i Jacek Kupiec z I LO w Gdańsku.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali w nagrodę roczne stypendia Dziekana Wydziału ETI PG, które będą mogli odebrać po swoich egzaminach maturalnych, o ile tylko wybiorą studia na Wydziale ETI PG. Stypendia te wynoszą od 300 zł (3. miejsce) do 600 zł (1. miejsce) miesięcznie, wypłacane przez cały 1. rok studiów.

Wyniki

Wręczenie dyplomów laureatom odbyło się podczas uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału ETI PG w piątek 1 marca 2013 r.


Laureaci Igrzysk w otoczeniu władz Uczelni i Wydziału - od lewej: Rektor PG prof. Henryk Krawczyk, Jacek Kupiec z I LO w Gdańsku (6. miejsce), Adrian Akerman z UKLO w Tczewie (5. miejsce), Piotr Sokołowski z I LO w Gdańsku (3. miejsce), Piotr Gawroński z V LO w Gdańsku (2. miejsce), Łukasz Dudziak z V LO w Gdańsku (1. miejsce) i Dziekan Wydziału ETI prof. Krzysztof Goczyła (fot. Marcin Pazio).