V Igrzyska Akademii ETI — rok szkolny 2015/2016

W sobotę 30 stycznia 2016 r. odbyły się piąte Igrzyska Akademii ETI zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką wśród młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W Igrzyskach uczestniczyło 10 uczniów reprezentujących 6 szkół województwa pomorskiego. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu pięciu zadań informatycznych w ciągu czterech godzin trwania Igrzysk.

Igrzyska Akademii ETI 2016 wygrał uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Jan Horodecki z wynikiem 38,8%. Drugie miejsce z rezultatem 32,5% zajął uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Michał Heppner. Trzecie miejsce zajął uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Robert Okuła z wynikiem 28,4%.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali w nagrodę roczne stypendia Dziekana Wydziału ETI PG, które będą mogli odebrać po swoich egzaminach maturalnych, o ile tylko wybiorą studia na Wydziale ETI PG. Stypendia te wynoszą od 300 zł (3. miejsce) do 600 zł (1. miejsce) miesięcznie, wypłacane przez cały 1. rok studiów.

Wyniki