VI Igrzyska Akademii ETI — rok szkolny 2016/2017

W sobotę 11 lutego 2017 r. odbyły się szóste Igrzyska Akademii ETI zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką wśród młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W Igrzyskach uczestniczyło 24 uczniów reprezentujących 8 szkół regionu. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu pięciu zadań informatycznych w ciągu czterech godzin trwania Igrzysk.

Igrzyska Akademii ETI 2017 wygrał uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Bartosz Kąkol z wynikiem 35,4%. Drugie miejsce z rezultatem 32,4% zajął uczeń XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Michał Maciaszek. Trzecie miejsce zajął uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Maciej Mionskowski z wynikiem 27,3%.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali w nagrodę roczne stypendia Dziekana Wydziału ETI PG, które będą mogli odebrać po swoich egzaminach maturalnych, o ile tylko wybiorą studia na Wydziale ETI PG. Stypendia te wynoszą od 300 zł (3. miejsce) do 600 zł (1. miejsce) miesięcznie, wypłacane przez cały 1. rok studiów.

Wyniki