VII Igrzyska Akademii ETI — rok szkolny 2017/2018

W sobotę 17 lutego 2018 r. odbyły się siódme Igrzyska Akademii ETI zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką wśród młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W Igrzyskach uczestniczyło 21 uczniów reprezentujących 6 szkół regionu. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu pięciu zadań informatycznych w ciągu czterech godzin trwania Igrzysk.

Igrzyska Akademii ETI 2018 wygrał uczeń I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Miłosz Głowaczewski z wynikiem 57,7%. Drugie miejsce z rezultatem 39,5% zajął uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Dominik Kwiatkowski. Trzecie miejsce zajął uczeń XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Mateusz Kowalewski z wynikiem 36,5%.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali w nagrodę roczne stypendia Dziekana Wydziału ETI PG, które będą mogli odebrać po swoich egzaminach maturalnych, o ile tylko wybiorą studia na Wydziale ETI PG. Stypendia te wynoszą od 300 zł (3. miejsce) do 600 zł (1. miejsce) miesięcznie, wypłacane przez cały 1. rok studiów.

Wyniki