VIII Igrzyska Akademii ETI — rok szkolny 2018/2019

W sobotę 2 lutego 2019 r. odbyły się ósme Igrzyska Akademii ETI zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką wśród młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W Igrzyskach uczestniczyło 17 uczniów reprezentujących 5 szkół regionu. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu pięciu zadań informatycznych w ciągu czterech godzin trwania Igrzysk.

Igrzyska Akademii ETI 2019 wygrał uczeń XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Jan Trusiłło z wynikiem 62,7%. Drugie miejsce z rezultatem 49,6% zajął również uczeń XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Marek Zalewski. Trzecie miejsce zajął także uczeń XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Wojciech Baranowski z wynikiem 30,4%.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali w nagrodę roczne stypendia Dziekana Wydziału ETI PG, które będą mogli odebrać po swoich egzaminach maturalnych, o ile tylko wybiorą studia na Wydziale ETI PG. Stypendia te wynoszą od 300 zł (3. miejsce) do 600 zł (1. miejsce) miesięcznie, wypłacane przez cały 1. rok studiów.

Wyniki