IX Igrzyska Akademii ETI — rok szkolny 2019/2020

W sobotę 15 lutego 2020 r. odbyły się dziewiąte Igrzyska Akademii ETI zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką wśród młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W Igrzyskach uczestniczyło 14 uczniów reprezentujących 4 szkoły regionu. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu pięciu zadań informatycznych w ciągu czterech godzin trwania Igrzysk.

Igrzyska Akademii ETI 2020 wygrał uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Marek Borzyszkowski z wynikiem 52,6%. Drugie miejsce z rezultatem 40,6% zajął uczeń XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Wojciech Baranowski. Trzecie miejsce zajął również uczeń XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Stanisław Nieradko z wynikiem 35,9%.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali w nagrodę roczne stypendia Dziekana Wydziału ETI PG, które będą mogli odebrać po swoich egzaminach maturalnych, o ile tylko wybiorą studia na Wydziale ETI PG. Stypendia te wynoszą od 300 zł (3. miejsce) do 600 zł (1. miejsce) miesięcznie, wypłacane przez cały 1. rok studiów.

Wyniki