X Igrzyska Akademii ETI — rok szkolny 2020/2021

W sobotę 6 marca 2021 r. odbyły się dziesiąte Igrzyska Akademii ETI zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Celem Igrzysk było zwiększenie zainteresowania informatyką wśród młodzieży szkół ponadgimanzjalnych i promocja studiów na Wydziale ETI PG. W Igrzyskach uczestniczyło 16 uczniów reprezentujących 5 szkół regionu. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu pięciu zadań informatycznych w ciągu czterech godzin trwania Igrzysk.

Igrzyska Akademii ETI 2021 wygrał uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Tymoteusz Barański z wynikiem 67,2%. Drugie miejsce z rezultatem 49,7% zajął uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Aleksander Iwicki. Trzecie miejsce zajął uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Michał Kaczmarek z wynikiem 36,3%.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali w nagrodę roczne stypendia Dziekana Wydziału ETI PG, które będą mogli odebrać po swoich egzaminach maturalnych, o ile tylko wybiorą studia na Wydziale ETI PG. Stypendia te wynoszą od 300 zł (3. miejsce) do 600 zł (1. miejsce) miesięcznie, wypłacane przez cały 1. rok studiów.

Wyniki