Igrzyska Akademii ETI to bezpłatny konkurs informatyczny organizowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej dla uczniów szkół średnich Pomorza. W sobotę 6 marca 2021 r. odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Igrzysk w formie kontaktowej z zachowaniem wszelkich rygorów epidemiologicznych.
Pierwsza edycja odbyła się w sobotę 21 stycznia 2012 r., druga edycja — w sobotę 2 lutego 2013 r., trzecia edycja — w sobotę 8 lutego 2014 r., czwarta edycja — w sobotę 21 lutego 2015 r., piąta edycja — w sobotę 30 stycznia 2016 r., szósta edycja — w sobotę 11 lutego 2017 r., siódma edycja — w sobotę 17 lutego 2018 r., ósma edycja — w sobotę 2 lutego 2019 r., dziewiąta edycja — w sobotę 15 lutego 2020 r., dziesiąta edycja — w sobotę 6 marca 2021 r.

 

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale ETI PG (o ile wybiorą studia na WETI jako pierwszy kierunek i zostaną przyjęci) stypendia Dziekana Wydziału ETI PG w wysokości:

  1. miejsce – 600 PLN miesięcznie,
  2. miejsce – 400 PLN miesięcznie,
  3. miejsce – 300 PLN miesięcznie.

 

Regulamin Igrzysk Akademii ETI

Komisja Igrzysk Akademii ETI

Ustalenia Techniczne Komisji Igrzysk Akademii ETI

Program dziesiątej edycji Igrzysk Akademii ETI

Rejestracja zawodników