Oprogramowanie dostępne lokalnie dla pracowników Wydziału ETI:

Oprogramowanie firmy Microsoft (z wyjątkiem MS Office)

Microsoft Imagine (dostępne dla pracowników dydaktycznych i studentów Wydziału ETI)

Matlab

Wydział posiada licencje dydaktyczne (classroom) oraz naukowe (academic) Matlaba (do wersji R2019b). Więcej intormacji na tej stronie.

LabView

Politechnika Gdańska zakupiła licencje typu "site". Szczegółowe informacje admin@eti.pg.edu.pl.

Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security

Każdy pracownik WETI korzystający z systemów operacyjnych Windows ma obowiązek chronić go za pomocą oprogramowania antywirusowego. Politechnika zakupiła w tym celu licencje na oprogramowanie Kaspersky. Szczegółowe informacje admin@eti.pg.edu.pl.