Absolwencie,

zapraszamy do aktywnego włączenia się w działaność Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które działa na uczelni, a na wydziale mamy Koło Absolwentów Wydziału ETI.   Koło powołano w trakcie obchodów Dnia Absolwenta w maju 2014 roku. 
W skład grupy roboczej organuzującej wydziałowe koło weszli:
Tomasz Klajbor - przewodniczący, Jan Mioduski  i Georgis Bogdanis.

Z inicjatywy koła rozpoczęto organizację cyklicznych spotkań Forum Electronicum

 

Informacje o stowarzyszeniu i jego działaności  znajdują się  na stronach SA PG.