Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG

Powstanie niniejszej strony internetowej wynika zarówno z wzrastającej roli jakości kształcenia w naszej Uczelni jak i z przesłanek formalnych, wynikających z przyjętej przez Senat PG uchwały nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG. Znajdziecie tutaj szereg informacji dotyczących działań projakościowych na poziomie naszego wydziału. Zainteresowanych funkcjonowaniem systemu zapewnienia jakości kształcenia na poziomie uczelni odsyłamy do strony uczelnianej, poświęconej tym zagadnieniom.

 

Dwa kierunki, tj. elektronika i telekomunikacja  oraz informatyka (IT) znalazły uznanie w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015. Przyznane znaki graficzne potwierdzają wysoką pozycję wydziału.