Laboratorium Pomiarów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów umożliwia badania struktur wewnętrznych obiektów technicznych i biologicznych metodami optycznymi, jak również umożliwia badania spektralne obiektów dla przemysłu oświetleniowego (nowych typów źródeł światła LED), warstw ochronnych, unikatowych warstw dla zastosowań medycznych, w tym badania spektralnych charakterystyk elementów i modułów wizualizacji informacji. 

Stanowisko do optycznych nieinwazyjnych badań właściwości i charakteryzacji materiałów i elementów pozwalające na optymalizację technologii ich wytwarzania i rozszerzenie domeny ich zastosowań z wykorzystaniem:

  • optycznej tomografii koherentnej – jest to metoda umożliwiająca nieinwazyjne badania cienkich warstw i elementów,
  • spektroradiometrii – jest to metoda umożliwiająca badania właściwości displejów, źródeł światła i elementów pasywnych (nieemitujących światła).