Pierwsza edycja odbyła się w sobotę 21 stycznia 2012 r.,
druga edycja — w sobotę 2 lutego 2013 r., trzecia edycja — w sobotę 8 lutego 2014 r.,
czwarta edycja — w sobotę 21 lutego 2015 r., piąta edycja — w sobotę 30 stycznia 2016 r.,
szósta edycja — w sobotę 11 lutego 2017 r., siódma edycja — w sobotę 17 lutego 2018 r.,
ósma edycja — w sobotę 2 lutego 2019 r., dziewiąta edycja — w sobotę 15 lutego 2020 r.,
dziesiąta edycja — w sobotę 6 marca 2021 r.