Okresowa ocena Nauczycieli Akademickich
i Okresowa ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Okresowe oceny pracowników przeprowadzane są zgodnie z Uchwałą Senatu PG
nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. oraz stosownymi zarządzeniami Rektora PG.

 

Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi [art. 66 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) oraz §61 ust. 2 Statutu PG] zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej zatwierdzony został Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2017 z 23 czerwca 2017 r.
 

Regulaminy i wzory ankiet do pobrania umieszczone są w repozytorium wydziałowym,  w części
Materiały dla pracowników.