Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr inż. Tomasz Boiński - zespół Doradczy ds. Opracowania Strategii Otwartego Dostępu Do Treści Naukowych

 • prof. dr hab. inż.Jerzy Wtorek - zespół Oceniający Polskie Sztuczne Serce

 • dr hab. inż. Robert Bogdanowicz - zespół Interdyscyplinarny do Spraw Współpracy Naukowej z Zagranicą
Ministerstwo Zdrowia
 • prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski - Rada Programowa Polskie Sztuczne Serce
Ministerstwo Cyfryzacji
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła - członek Rady ds. Cyfryzacji
Ministerstwo Rozwoju
 • prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk - członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • dr hab. inż. Marek Moszyński - Grupa Robocza Krajowej Inteligentnej specjalizacji -  Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne ( KIS 15 - GEO)
Ministerstwo Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. inż Andrzej Stepnowski - członek zespołu Systemu Morskiej Informacji Geoprzestrzennej
 • dr hab. inż. Jacek Marszal - członek zespołu Okrętu Obrony Wybrzeża
 • dr hab. inż. Jacek Marszal - członek zespołu Okrętu Patrolowego z funkcją zwalczania min
 • dr hab. inż. Jacek Marszal - członek zespołu Bezzałogowego Systemu Zwalczania Min

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

Sekcja Nauk Technicznych

 • prof.  dr hab. inż. Józef Woźniak

 

Pracownicy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

w komitetach naukowych PAN

Komitet Akustyki:
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski

 • dr hab. inż. Jacek Marszal

Komitet Automatyki i Robotyki:
 • prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej:
 • prof. dr hab. Antoni Nowakowski

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji:
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski

 • prof. dr hab. inż. Bożena Kostek – członek korespondent

 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski -  członek korespondent

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański

 • prof. dr hab. inż. Józef Woźniak

Komitet Informatyki:
 • prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk - członek korespondent

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej:
 • dr hab. inż. Piotr Jasiński

 • dr hab. inż. Grzegorz Lentka

 • prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

 
Komitet Narodowy ds. Współpracy z Komitetem Danych dla Nauki i Techniki ICSU (CODATA)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

 • prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

 • prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

 
Polska Sekcja Audio Engineering Society
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

 • prof. dr hab. inż. Bożena Kostek - członek zarządu

 
Polskie Towarzystwo Akustyczne
 • dr hab. inż. Jacek Marszal - przewodniczący

 • dr inż. Iwona Kochańska - sekretarz

 • dr inż. Jan Schmidt - skarbnik

 
Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek - prezes oddziału Gdańskiego

 

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

 • dr hab. inż. Agnieszka Landowska - członek zarządu
 
Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • dr hab. inż. Jacek Rak - członek Komisji Rewizyjnej
 
Polskie Towarzystwo Fizyczne
 • dr hab. inż. Małgorzata Szczerska - czlonek Sekcji Optycznej