Roczne sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Sprawozdania roczne z działalności WKZJK są sporządzane zgodnie z § 6 punktem 3 uchwały Senatu PG nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 i publikowane na stronach internetowych wydziałów (§ 6 punkt 5 ww. uchwały).

W tabeli poniżej publikowane są sprawozdania za kolejny rok akademicki.

za rok akademicki treść sprawozdania załączniki
2012/2013 Sprawozdanie Bilans słabych i mocnych stron Rekrutacja-statystyka
2013/2014 Sprawozdanie Zadania WKZJK Wnioski
2014/2015 Sprawozdanie Zadania WKZJK i wnioski Uchwała WRS ETI
2015/2016 Sprawozdanie Wnioski  
2016/2017 Sprawozdanie    
2017/2018 Sprawozdanie    
2018/2019 Sprawozdanie    
2019/2020 Sprawozdanie