Sprawozdania z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej znajdują się w repozytorium wydziałowym (dostępne po zalogowaniu).