Strategia Rozwoju Wydziału ETI na lata 2012-2020

 

 

Dokument zawiera koncepcję strategii rozwoju Wydziału ETI na lata 2012-2020, ze szczególnym uwzględnieniem kadencji 2012-2016. Określono w nim misję Wydziału oraz cele i działania potrzebne dla realizacji tej misji, wraz z określeniem ich priorytetów i środków potrzebnych na ich realizację. Prezentowana koncepcja strategii rozwoju Wydziału stanowi kontynuację strategii realizowanej w poprzedniej kadencji władz. Doświadczenia związane z realizacją poszczególnych celów stanowiły bazę odniesienia do celów bieżących, a także pozwoliły bardziej precyzyjnie określić zadania priorytetowe do realizacji, szczególnie w kadencji 2012-2016.
Adresatami tego dokumentu jest przede wszystkim społeczność pracowników i studentów WETI PG, a także władze rektorskie PG. Dokumentu tego nie należy traktować jako ostatecznego wykazu celów i działań zmierzających do osiągnięcia tych celów, ale raczej jako propozycję do dyskusji w całym środowisku akademickim WETI PG. Strategia WETI 2012-2020