Nagroda w ramach konkursu IEEE KPD 2021

Zespół w skadzie: Grzegorz Meller, Robert Zwierzycki, Tomasz Wierciński, Mateusz Rock

otrzymał nagrodę w ramach konkursu IEEE KPD 2021 za realizację pracy dyplomowej

inżynierskiej na kierunku Informatyka pt.  „Development of a prototype method of social signal integration and analysis in graph databases”.

Opiekunem projektu była dr inż. Teresa Zawadzka.


Aktualności
Nauka
Dydaktyka
Wydarzenia

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.