Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) jest powoływana przez dziekana wydziału na okres każdej kadencji.

dr hab. inż. Marek Wójcikowski - przewodniczący

dr hab. inż. Jerzy Pluciński - członek

dr hab. inż Małgorzata Szczerska -  członek

dr inż. Jaroslaw Kuchta - członek

dr inż. Artur Poliński - członek

mgr inż. Zenon Filipiak - członek

lic. Małgorzata Piwowarska - członek

Przedstawiciel doktorantów - mgr Mateusz Ficek

Przedstawiciel WRS -  Benedykt Bela

Przedstawicel interesariuszy zewnętrznych - Damian Derebecki

 

Skład komisji w obecnej kadencji określony został  decyzją dziekana z dnia 8.09.2020 roku.