Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej realizuje współpracę z otoczeniem przemysłowym w następujących obszarach:

  1. Klastering - Pomorski Klaster ICT
  2. Współpraca bezpośrednia Katedra - Firma
  3. Współpraca Wydział - Studenci - Firma

 

Współpracę Wydział - Studenci - Firma realizujemy poprzez ofertę studenckich projektów grupowych.

W celu zapoczątkowania długofalowej współpracy proponujemy podpisanie porozumienia o współpracy z władzami uczelni (propozycja porozumienia).