Dziekan

 

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański

Pokój:  133 EA

Telefon: +48 58 347 17 84

Prodziekan ds. nauki i wdrożeń

 

dr hab. inż. Piotr Płotka, prof. PG

Pokój:  301 EA

Telefon:  +48 58 347 16 34

Drugi telefon: +48 58 348 62 45

Prodziekan ds. współpracy i promocji

 

dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. PG

Pokój: 526 EA

Telefon:  +48 58 347 12 88

Drugi telefon:  +48 58 347 17 84

Prodziekan ds. kształcenia i dydaktyki

 

dr inż. Paweł Raczyński

Pokój:  151 NE

Telefon: +48 58 348 62 84

Drugi telefon:  +48 58 348 62 80

Prodziekan ds. organizacji studiów 

 

dr hab. inż Mariusz Kaczmarek, prof. PG

Pokój:  143 NE

Telefon: +48 58 348 62 83

 

Dyrektor

 

mgr inż. Zenon Filipiak

Pokój:  127 EA

Telefon: +48 58 347 22 77