Aktualnie obowiązujące akty wewnętrzne uczelni publikowane są w repozytorium dokumentów dostępnym dla pracowników po zalogowaniu do MojaPG pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/.

 Wszystkie dokumenty umieszczone są w katalogach i pogrupowane wg roku publikacji:

  1. Uchwały senatu
  2. Zarządzenia rektora
  3. Pisma okólne Rektora PG
  4. Pisma okólne Kanclerza PG
  5. Pisma wg rozdzielnika
  6. Komunikaty

Ważne i obowiązujące akty wewnęntrze umieszczone są w tabeli poniżej z adresem ich zamieszczenia w repozytorium.

Pismo okólne Rektora PG nr 4/2018 z 16 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia
Zasad organizowania inicjatyw studenckich na terenie Politechniki Gdańskiej

https://repos.pg.edu.pl/d/t7f

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2018 z 21 lutego 2018 r. w sprawie: utworzenia Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych oraz zmian w regulaminie organizacyjnym Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz ujednolicenia tekstu regulaminu z załącznikami.

https://repos.pg.edu.pl/d/eo3

Zarządzenie Rektora PG nr 8/2018 z 7 marca 2018 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz powoływania Rektorskiej Komisji ds. Systemu EZD na Politechnice Gdańskiej.

https://repos.pg.edu.pl/d/awi